Khanqah Ashrafia Akhtaria, Durban, South Africa .          

Khanqah Imdadia Ashrafia - Pakistan

 

From Khanqah of Arif Billah Hazrat Maulana
Shah
Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (RA)

 

ishqay-mola-main-jo-mubtala-hoogaya

 

02

 

Khanqah, Karachi

 

yay-kisi-sharafat-hay

 

01

 

Dr Ehsan - Khanqah, Karachi

ajeeb-dard-hay-is ba-khuda
kay-lehjay-main-taib-sahib

 

04

 

Khanqah, Karachi

 

Hay zuban khamoosh aur

 

03

 

Khanqah, Karachi

Not supported by this browser.
Not supported by this browser.
Not supported by this browser.
Not supported by this browser.

 

dar-e-sheikh se nahin kya mila

 

05

 

Khanqah, Karachi

Not supported by this browser.

 

Saqia jam e ulfat pila de

 

06

 

Khanqah, Karachi

Not supported by this browser.

Hazrat Moulana Muhammed Yunus Patel -  Khalifa of Arif Billa
Hazrat Moulana Hakeem Muhammed Akhtar Saheb (RA)