2011 Khanqah Ashrafia Akhtaria, Durban, South Africa .          

Khanqah Imdadia Ashrafia - Pakistan

 

From Khanqah of Arif Billah Hazrat Maulana

Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (RA)

 

tazkia-nafs-ka-hum-ko-too-gawara-hi-na-tha

 

02

 

Khanqah, Karachi

 

Jo-ahlay-dil-say-milte-hain

 

01

 

 Khanqah, Karachi

 

Ishq Kay Rang Main Rang

 

04

Hazrat Ibrahim Kashmiri

Khanqah, Karachi

 

unkay-usshaq dasateer kay

 

03

 

Khanqah, Karachi

Not supported by this browser.
Not supported by this browser.
Not supported by this browser.
Not supported by this browser.

 

Pihr naara heh mastaana

 

05

Hazrat Ibrahim Kashmiri
Khanqah, Karachi

Not supported by this browser.

Hazrat Moulana Muhammed Yunus Patel -  Khalifa of Arif Billa
Hazrat Moulana Hakeem Muhammed Akhtar Saheb (RA)